Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

stayopen

June 04 2015

stayopen

NIEKTÓRE ROZDZIAŁY TRZEBA ZAMKNĄĆ. TAK PO PROSTU. BO NADSZEDŁ CZAS.

Reposted fromtereseek tereseek viaserplesniowy serplesniowy

May 28 2015

stayopen
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viapassionative passionative

April 02 2015

stayopen

February 18 2015

3853 4142 500

hoodvale:

This post always slaps me in the face

Reposted fromjaimemurrays jaimemurrays vialuckyloser luckyloser

February 14 2015

January 18 2015

stayopen
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viajagodowykubek jagodowykubek

January 10 2015

December 30 2014

stayopen
Pilnuj się, aby nikt Cię nie lekceważył, nie zbywał ani po Tobie nie deptał. Powiedz po prostu: "Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou

November 27 2014

stayopen
Teraz nie chce już „chyba z kimś chodzić". Nie chce „być z kimś w pewnym sensie". Nie chce poświęcać mnóstwa energii na tłumienie wszystkich uczuć tylko po to, żeby sprawiać wrażenie niezaangażowanej. Chce być z kimś naprawdę. Chce sypiać z kimś i wiedzieć, że znowu się z nim zobaczę, bo dowiódł, że jest godny zaufania i honorowy -i zależy mu na mnie. Jasne, że na początku trzeba ostrożnie decydować, ile chce się z siebie dać. Tylko że ta ostrożność nie ma na celu zapewnienia większego komfortu mężczyznom; powinna brać się z tego, że jesteś delikatną i wrażliwą istotą, która musi rozważnie i świadomie decydować, kogo obdarzy uczuciem.
— .
Reposted frommadeliine madeliine viaeloiseisme eloiseisme

November 24 2014

stayopen

November 16 2014

stayopen
Dziwne - myślała smętnie mama Muminka - Dziwne, że ludzie mogą stać się smutni, a nawet źli, gdy życie staje się zbyt łatwe. Ale tak to już jest. I wtedy najlepiej zacząć od nowa, od drugiego końca. 
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromfelicka felicka

November 11 2014

stayopen
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Reposted fromsilarek silarek viakeep-going keep-going

November 10 2014

stayopen
Nie wolno Ci się bać, wszystko ma swój czas

TY jesteś początkiem do każdego celu.
— najlepsza Mela Koteluk

October 19 2014

stayopen
9102 5eff

October 12 2014

Dear future child
If it’s 3am and you find yourself in a world of complete despair
Please do not turn to strangers on the internet for solace as I did
Please climb onto my bed
And I will hold you until the demons sleep
If it is Thursday morning and you are too sad to move
I won’t force you
I will buy ice cream and we will watch your favourite tv show and I will remind you of your importance
If you feel as if you have no purpose
I will remind you that you were created entirely with love and every pain you feel, I feel too
When you’re sure you can’t go on anymore
I will tell you that when I was 21 I searched for peace at the bottom of a vodka bottle chased by a bottle of pain killers
But that five years later
When you were placed in my arms in the delivery room
I realised that you were why I had been holding on
Without realising it, you saved me, do you know how amazing that is?
So if you ever feel like grabbing that vodka bottle, put it down, we will get in the car and I will drive until the sky turns magenta
I will show you how the sun rises every morning to encourage you to rise too
Sweetheart I refuse to be unaware of your sufferings
As my mother was to mine.
— Your mental health is my priority. (via be-fearless-brave-and-kind)

This is so fucking beautiful. I’m crying. Gawh

(via lojo1815)

October 01 2014

You don’t have to be pretty like her. You can be pretty like you.
— One of the most freeing things I have ever heard (via firecannotkillabadwolf)

September 17 2014

stayopen
2678 82bb 500
"Ucieknijcie gdzieś i zaciągnijcie się do cyrku. Zróbcie sobie tatuaż, wskoczcie w pociąg. Uprawiajcie ogród i zbierajcie nasiona. Ochajtnijcie się, miejcie dzieci, noście kapelusz. Nie kłamcie, nie oszukujcie, nie kradnijcie. Wszystko musi być proste i jasne. I pamiętajcie, większość tego, co jest najważniejsze w życiu, trudno dostrzec gołym okiem. Wartość jakości chwili, którą spędzacie z innymi, znacznie przewyższa ilość."

Tom Waits
Reposted fromreniooooo reniooooo viairremeabilis irremeabilis

August 05 2014

stayopen

June 25 2014

stayopen

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viadobitnie dobitnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl